Rekrutacja 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. W roku szkolnym 2020/2021 rodzice dzieci urodzonych w latach 2015 – 2017 ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest w tych samych terminach. od dnia godz. do dnia godz. Etap.

Rekrutacja 2017/2018

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018. W roku szkolnym 2017/2018 rodzice dzieci urodzonych w latach 2012-2014 ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest w tych samych terminach. od dnia godz. do dnia godz. Etap rekrutacji/czynność rodzica.