Historia – Jak powstało nasze przedszkole?

Przedszkole w Jedlni-Letnisku powstało, dzięki staraniom Gminnego Komitetu Opieki Społecznej i miejscowej ludności, w dniu 24 marca 1944 roku. Mieściło się ono w domu państwa Piekarskich przy ulicy Nadrzecznej. Przedszkole to było 1-oddziałowe. Liczba dzieci wynosiła od 25 do 30. We wrześniu 1944 roku, ze względów lokalowych przedszkole przeniesiono do domu pana Szczepańskiego przy ulicy 3-ego maja. Był to okres bombardowania stacji kolejowej oraz przejścia frontu niemiecko-rosyjskiego. Po przejściu frontu.

Misja przedszkola

Jesteśmy Publicznym Przedszkolem prowadzonym przez Samorząd Gminy Jedlnia-Letnisko. Nasze przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje zdrowie, optymizm i zachowanie przyjazne przyrodzie. Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija koncentrację społeczną a także uczy odróżniać dobro od zła. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej..

Dzień Kobiet 2014

http://www.sloneczna.edu.pl/wp-content/uploads/dzienkobiet_2014_01.jpgDzień Kobiet 2014

Dnia 8 marca w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Kobiet. Wszystkie panie i dziewczynki świętowały. Mali mężczyźni przygotowali niespodzianki dla swoich koleżanek z grupy oraz dla pani dyrektor, pań nauczycielek, dla pań pomocy nauczycielek i pań kucharek. Chłopcy z grupy „Krasnoludki” z uśmiechem na twarzy wręczali wiosenne tulipany, dżentelmeni z grupy „Zielonych Żabek” i „Misiaczków” wykonali barwne laurki z motywem kwiatów i panowie z grupy „Pszczółki” szarmancko obdarowali swoje koleżanki słodkościami..