III Festyn Rodzinny 2015

III Festyn Rodzinny 2015

Festyn Rodzinny zapisał się na stałe wśród imprez organizowanych przez nasze przedszkole, jest lubiany przez wszystkich rodziców, dzieci oraz środowisko lokalne. 13 czerwca w ogrodzie przedszkolnym odbył się coroczny III Festyn Rodzinny pod hasłem: „Bawimy się razem”. Celem imprezy było zachęcanie rodziców do wspólnych zabaw ze swoimi dziećmi, a także dostarczenie uczestnikom festynu wielu okazji do radości, śmiechu i dobrego nastroju. W miłej atmosferze czas szybko minął. Z tej imprezy.

Wycieczka przedszkolaków do Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu

Wycieczka przedszkolaków do Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu 2015

Wycieczki… wycieczki… Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą. Dzieci z naszego Przedszkola wyjechały na wycieczkę do Muzeum im. J. Malczewskiego do Radomia. Dzieci obejrzały przedmioty przywożone przez kupców z różnych stron świata, wspaniałe ozdoby średniowiecznego stroju, a także przedmioty towarzyszące radomianom w życiu codziennym. Dzieci zwiedziły również ekspozycje przyrodnicze. Obejrzały wypreparowane okazy zwierząt, bogatą kolekcje skamieniałych amonitów, jeżowców, szczątki zwierząt plejstoceńskich – m.in.: ciosy i zęby trzonowe mamuta wydobyte.