Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. W roku szkolnym 2019/2020 rodzice dzieci urodzonych w latach 2014 – 2016 ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest w tych samych terminach. od dnia godz. do dnia godz. Etap.