Zawieszenie zajęć.

Szanowni rodzice !!!! Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 12.03.2020r.  do 13.03.2020r. nie będą odbywały się zajęcia edukacyjne dla dzieci. Dla dzieci, które nie mogą zostać w domu w w/w dniach będą odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Natomiast od 16.03.2020r. do 25.03.2020r. przedszkole będzie zamknięte. Proszę na bieżąco śledzić informacje medialne dotyczące dalszych działań. Bardzo proszę dopilnować aby dzieci nie spotykały się z innymi dziećmi. Należy unikać skupisk.