Rekrutacja zakończona.

Prosimy o potwierdzanie woli zapisu dzieci przyjętych do przedszkola (druk do pobrania na stronie internetowej przedszkola). Informację można przesłać emailem ( jedlnia.przedszkole@gmail.com ) lub złożyć osobiście  w przedszkolu. Termin składania woli zapisu od 15.04.2020r. do 27.04.2020r. Lista dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Jedlni Letnisko na rok szkolny 2020/2021  Dzieci urodzone w 2015 roku – (5-latki) Barański Antoni Gryz Zofia Amelia Michałowski Mateusz Sot Julia Dzieci urodzone w 2016 roku.

Ogłoszenie dla rodziców o odpłatności za przedszkole.

Szanowni Państwo. Decyzja o odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu zostanie podjęta w odpowiednim czasie. Informacja o terminie płatności zostanie podana na stronie internetowej przedszkola. Dyrektor  Elżbieta Wołos

Zmiany w płatnościach za wyżywienie .

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisko informuje, że zmienia się forma płatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu. Kwotę za wyżywienie należy uiszczać na konto: Publiczne Przedszkole w Jedlni-Letnisko  59914100050116986620000030    po uprzednim telefonicznym ( 48 3848479) uzgodnieniu wysokości w/w wpłaty z Panią Grażyną Stępień.                                                      .