Pasowanie na przedszkolaka w grupie „Zielone Żabki”

Pasowanie na przedszkolaka w grupie „Zielone Żabki”

Dnia 25 listopada w grupie „Zielone Żabki” odbyła się uroczystość „Pasowania na przedszkolaka”. W uroczystości wzięli udział zaproszeni rodzice oraz pani dyrektor. Dzieci zaprezentowały program artystyczno- taneczny. Występując przed tak wielką publicznością wykazały się nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również wielką odwagą.
Puntem kulminacyjnym spotkania było ślubowanie. Po jego złożeniu pani dyrektor wraz z wychowawcą grupy dokonała pasowania. Na pamiątkę tego ważnego dnia dzieci otrzymały odznaki super przedszkolaka i dyplomy.
Po zakończeniu części oficjalnej dzieci pozowały do pamiątkowego zdjęcia.