Pierwszy Dzień Wiosny.

Pierwszy Dzień Wiosny.

W dniu 20.03.2015r. dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie ,,pożegnania zimy – powitania wiosny”. Przygotowania do tej uroczystości przedszkolnej odbywały się już wcześniej poprzez naukę piosenek, wierszyków i rymowanek. O godzinie 10.00 wszystkie przedszkolaki zebrały się przed przedszkolem by wyruszyć barwnym korowodem. Podczas marszu dzieci śpiewały piosenki przy akompaniamencie instrumentów muzycznych dzięki, którym nasz korowód nie pozostał niezauważony. Wszystkich ogarnęła spontaniczna radość. Wiosenne słońce przygrzewało i oświetlało roześmiane twarze uczestników korowodu. Dzieci pożegnały Marzannę- zimową pannę,
a gromkimi brawami powitały wiosnę. Podczas powrotu do przedszkola wszystkie grupy postanowiły szukać dowodów przybycia wiosny w ogródkach. Przy wtórze piosenek o tematyce wiosennej dzieci dotarły do przedszkola. Dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna już przybyła i mają nadzieję, że zagości u nas na dobre, zazieleni łąki, drzewa
i trawy.