Dzień Języka Ojczystego.

21. lutego dzieci w naszym przedszkolu odchodziły Dzień Języka Ojczystego.  Celem spotkania było ukazanie piękna mowy ojczystej; ukazanie języka polskiego jako skarbnicy naszej kultury i doświadczeń; kształtowanie dumy z własnej przynależności narodowej. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania. Budowały logiczne wypowiedzi. Potrafiły wybrać najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu literackiego. Wyszukiwały spośród wielu liter, tych zaproponowanych przez nauczyciela. Wspólnie odczytały powstałe hasło: Dzień Języka Ojczystego! Na zakończenie spotkania udekorowały hasło kwiatami w barwach biało- czerwonych i wykonały pamiątkowe zdjęcie. Zajęcia upłynęły w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Ukazały dzieciom język polski jako ważny symbol narodowy, który zasługuje na szacunek.