Zawieszenie zajęć.

Szanowni rodzice !!!!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 12.03.2020r.  do 13.03.2020r. nie będą odbywały się zajęcia edukacyjne dla dzieci. Dla dzieci, które nie mogą zostać w domu w w/w dniach będą odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
Natomiast od 16.03.2020r. do 25.03.2020r. przedszkole będzie zamknięte.
Proszę na bieżąco śledzić informacje medialne dotyczące dalszych działań.

Bardzo proszę dopilnować aby dzieci nie spotykały się z innymi dziećmi. Należy unikać skupisk ludzkich dlatego między innymi przedszkola mają być zamknięte aby odizolować dzieci od siebie. Nie będzie miało to najmniejszego sensu jeśli dzieci będą się spotykać w innych miejscach. Należy ograniczyć kontakty towarzyskie.

Dyrektor

Elżbieta Wołos