Zmiany w płatnościach za wyżywienie .

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisko informuje, że zmienia się forma płatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Kwotę za wyżywienie należy uiszczać na konto:

Publiczne Przedszkole w Jedlni-Letnisko  59914100050116986620000030    po uprzednim telefonicznym ( 48 3848479) uzgodnieniu wysokości w/w wpłaty z Panią Grażyną Stępień.

                                                                                                       Z poważaniem:

                                                                                                       Elżbieta Wołos.