Lista dzieci zakwalifikowanych  do Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisko na rok szkolny  2020/2021 w  postępowaniu uzupełniającym.

Lista dzieci zakwalifikowanych  do Publicznego Przedszkola

w Jedlni-Letnisko na rok szkolny  2020/2021 w  postępowaniu uzupełniającym.

1. Jakiel Jan Ludwik

2.Marchewka Hanna

3.Pawlicka Rozalia Julia

4. Snoch Wojciech