Lista dzieci przyjętych  do Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisko na rok szkolny 2020/2021 w  postępowaniu uzupełniającym:

Lista dzieci przyjętych  do Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisko na rok szkolny 2020/2021 w  postępowaniu uzupełniającym:

1. Jakiel Jan Ludwik

2.Marchewka Hanna

3.Pawlicka Rozalia Julia

4. Snoch Wojciech