Informacja

Drodzy Rodzice umieszczamy dla Was informację
dotyczącą nowych wytycznych przeciwepidemicznych
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi:

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja