Informacja dla rodziców

Prosimy rodziców o wpłaty za wyżywienie na konto do 10 dnia każdego miesiąca

Numer konta 59 9141 0005 0116 9866 2000 0030 Kwota za miesiąc wrzesień

22 dni września x 8 zł ( dzienna stawka żywieniowa) = 176 zł