Ramowy rozkład dnia dla dzieci przebywających w przedszkolu

10 godzin
Godziny otwarcia przedszkola: 6.30 – 16.30

06:30-08:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
08:00-08:45 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
08:45-09:00 Przygotowanie do śniadania.
09:00-09:30 Śniadanie.
09:30-10:15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10:15-11:45 Spacery, zabawy na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
11:45-12:00 Obiad.
12:30-13:00 Leżakowanie.
13:00-13:45 Poobiedni relaks: grupy młodsze – odpoczynek, grupy starsze – wyciszenie za pomocą wybranych przez nauczyciela technik relaksacyjnych.
13:45-14:00 Przygotowanie do podwieczorku.
14:00-14:30 Podwieczorek.
14:30-16:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej ( ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Dodatkowo dzieci uczestniczą również w licznych koncertach, zabawach, piknikach, festynach, wyjazdach, spotkaniach, przedstawieniach, warsztatach oraz w wielu innych atrakcjach przygotowanych przez panie nauczycielki.