+48 48 384 84 79 jedlnia.przedszkole@gmail.com
ul. Słoneczna 5/1, 26-630 Jedlnia-Letnisko
6.30-17.00
intro baner
Przedszkole w Jedlni-letnisko

Misja Przedszkola

Jesteśmy Publicznym Przedszkolem prowadzonym przez Samorząd Gminy Jedlnia-Letnisko. Nasze przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje zdrowie, optymizm i zachowanie przyjazne przyrodzie. Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija koncentrację społeczną a także uczy odróżniać dobro od zła.

Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Naszym priorytetem jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności bez nacisku i przymusu a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie jego naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

Wartościami, którymi się kierujemy są:

 • Sukces edukacyjny wychowanków
 • Służenie innym swą pomocą i postawą
 • Rozwijanie własnych umiejętności i talentów

Dumni jesteśmy z posiadania własnych tradycji co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.

Przedszkole posiada swój kalendarz uroczystości:

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Jasełka
 • Bal karnawałowy
 • WOŚP
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Śniadanie Wielkanocne
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
 • Zakończenie roku szkolnego

Możemy pochwalić się wysoce wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, która tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania. Nauczyciele aktywnie realizują zadania przedszkola, określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola. Piszą i realizują własne programy autorskie, doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

Przedszkole w Jedlni-letnisko
footer baner
intro baner

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Jedlni-Letnisko

+48 48 384 84 79 jedlnia.przedszkole@gmail.com
ul. Słoneczna 5/1, 26-630 Jedlnia-Letnisko
6.30-17.00
Facebook