+48 48 384 84 79 jedlnia.przedszkole@gmail.com
ul. Słoneczna 5/1, 26-630 Jedlnia-Letnisko
6.30-17.00
intro baner
zajęcia w przedszkolu

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci przebywających w przedszkolu 10h 30min. Godziny otwarcia przedszkola: 6.30 – 17.00

6:30-8:45Gry i zabawy wynikające z własnej aktywności i zainteresowań dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia zmysłowe, logopedyczne (oddechowe, artykulacyjne), zabawy ruchowe, integracyjne, muzyczno – ruchowe, zestaw ćwiczeń porannych.
8:45-9:00czynności higieniczno – porządkowe – przygotowanie do śniadania.
9:00-9:30Śniadanie – przestrzeganie zasad savoir vivre przy stole.
9:30-10:45
9:30-10.15
(gr.młodsze)
Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć i możliwościami rozwojowymi dzieci.
10:45-11.00
10:30-10.45
(gr.młodsze
)
Przekąska: talerz owocowo – warzywny – wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych.
11:15-12:00
10.45-12:00
(gr.młodsze)
Spacery, wycieczki i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze (zabawy ruchowe i zabawy swobodne w sali w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.)
12:00-12:15Czynności higieniczno – porządkowe do obiadu
12:15-12:45Obiad – przestrzeganie zasad savoir vivre przy stole.
12:45-13:45Odpoczynek: Grupy młodsze leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej. Grupy starsze – wyciszenie za pomocą wybranych przez nauczyciela technik relaksacyjnych.
13:45-14:00 Czynności higieniczno – porządkowe do podwieczorku
14:00-14:30Podwieczorek – przestrzeganie zasad savoir vivre przy stole.
14:30-15:30Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci: ruchowe, manipulacyjne , konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, wspieranie działań twórczych dzieci. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości.
15:30-17:00Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich wieku i możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, uroczystościach artystycznych i okolicznościowych. Praca
o charakterze wyrównawczym, aktywizującym oraz obserwacyjnym. Porządkowanie sali. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym- zabawy ruchowe. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

Dodatkowo dzieci uczestniczą również w licznych koncertach, zabawach, piknikach, festynach, wyjazdach, spotkaniach, przedstawieniach, warsztatach oraz w wielu innych atrakcjach przygotowanych przez panie nauczycielki.

zajęcia w przedszkolu
footer baner
intro baner

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Jedlni-Letnisko

+48 48 384 84 79 jedlnia.przedszkole@gmail.com
ul. Słoneczna 5/1, 26-630 Jedlnia-Letnisko
6.30-17.00
Facebook