+48 48 384 84 79 jedlnia.przedszkole@gmail.com
ul. Słoneczna 5/1, 26-630 Jedlnia-Letnisko
6.30-17.00
intro baner
zabawa w przedszkolu

Koncepcja pracy

1. Misja przedszkola

Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, aby w naszym przedszkolu dziecko czuło się akceptowane i bezpieczne. Stwarzamy warunki do jego harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. W naszym przedszkolu zachęcamy dzieci do zdobywania wiedzy, i twórczych poszukiwań. Stwarzamy okazje do łączności ze sztuką (teatr, plastyka, literatura, muzyka) pogłębiamy jej wpływ na codzienne życie dziecka. Promujemy dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijamy kompetencje społeczne, a także uczymy odróżniania dobra od zła. Wspieramy w działaniach wychowawczych rodziców. Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

2. Wizja przedszkola

Nasze Przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Wdrażamy dzieci do aktywności ruchowej i troski o własne zdrowie. Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych, rozwijamy umiejętności wypowiadania się poprzez muzyką, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Kształtujemy świadomość ekologiczną oraz tożsamość narodową i regionalną. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola. W działalności przedszkola uwzględniamy też współpracę ze środowiskiem lokalnym.

3. Sylwetka absolwenta przedszkola

– jest zainteresowany nauką i literaturą,
– rozwija swoje talenty,
– jest aktywny i samodzielny,
– jest twórczy i otwarty,
– wrażliwy estetycznie,
– zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
– ma pozytywny obraz własnego „ja”,
– umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,
– umie sobie radzić w sytuacjach trudnych,
– stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
– ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, jego zasobach i ich ochronie,
– odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
– ma poczucie bycia Polakiem ,
– identyfikuje się ze swoim regionem i dostrzega jego piękno

4. Tradycje przedszkolne

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

 • Uroczysty dzień urodzin dziecka,
 • Akcja „Sprzątanie świata”,
 • Dzień przedszkolaka
 • Dzień Pluszowego Misia,
 • Dzień postaci z bajki
 • Mikołajki,
 • Spotkanie wigilijne przy choince,
 • Bal karnawałowy,
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Śniadanie Wielkanocne
 • Dzień Rodziny,
 • Dzień Dziecka
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego.


zabawa w przedszkolu
footer baner
intro baner

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Jedlni-Letnisko

+48 48 384 84 79 jedlnia.przedszkole@gmail.com
ul. Słoneczna 5/1, 26-630 Jedlnia-Letnisko
6.30-17.00
Facebook