+48 48 384 84 79 jedlnia.przedszkole@gmail.com
ul. Słoneczna 5/1, 26-630 Jedlnia-Letnisko
6.30-17.00
intro baner
Pies w przedszkolu

Współpraca

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami o charakterze kulturalno – artystycznym:

 • Urząd Miasta Jedlnia-Letnisko
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlni-Letnisku
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlnio-Letnisku
 • Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisku
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pionkach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku
 • Publiczne Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Jedlni-Letnisku
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku
 • Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach
 • Diecezja Radomska
 • Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych
 • Podejmujemy działania charytatywne poprzez udział w wielu akcjach:
 • Zbiórka żywności i odzieży GOPS, Caritas
 • WOŚP

Walorem naszego przedszkola jest przyjazny klimat i atmosfera sprzyjająca dzieciom oraz rodzicom. Sale bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka.
Budynek przedszkola bez barier architektonicznych oraz ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabaw.

Nasze przedszkole to miejsce:

 • Wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania
 • Sukcesu intelektu, ducha, woli i ciała
 • Zadowolenia z własnej aktywności i samodzielności
 • Kreatywnego myślenia
 • Radości i humoru

Pies w przedszkolu
footer baner
intro baner

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Jedlni-Letnisko

+48 48 384 84 79 jedlnia.przedszkole@gmail.com
ul. Słoneczna 5/1, 26-630 Jedlnia-Letnisko
6.30-17.00
Facebook